Hội thảo giới thiệu hội đồng tư vấn các vụ kiện thương mại quốc tế

15/08/2008 12:00 - 2675 lượt xem

Thời gian:        8h30-11h00 ngày thứ Tư 26 tháng 6 năm 2008

Địa điểm:         Hội trường Tầng 7 – VCCI, 9 Đào Duy Anh – Hà Nội

Kể từ khi gia nhập WTO, hàng hóa Việt Nam đã có những cơ hội lớn để thâm nhập thị trường quốc tế, tuy nhiên cũng gặp không ít rào cản. Một trong những rào cản lớn nhất đó là các vụ kiện thương mại quốc tế: chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ.

Để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam phòng tránh, đối phó và/hoặc sử dụng có hiệu quả công cụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ, tận dụng tối đa các lợi ích mà hội nhập và WTO mang lại, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã thành lập Hội đồng tư vấn các vụ kiện thương mại quốc tế (Trade Remedies Council – TRC, sau đây gọi là “Hội đồng tư vấn”).

Hội đồng tư vấn đóng vai trò như một trung tâm tư vấn chiến lược và hành động cụ thể cho các hiệp hội doanh nghiệp, ngành hàng sản xuất – xuất khẩu của Việt Nam liên quan đến chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ. Hội đồng tư vấn cũng là đầu mối cung cấp các thông tin pháp luật, thực tiễn có liên quan đến các vấn đề này cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.
Các hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan liên quan và giới truyền thống…muốn tìm hiểu đầy đủ hơn về Hội đồng tư vấn cũng như thảo luận, tìm kiếm các cơ chế phối hợp hoạt động với Hội đồng xin đăng ký tham dự hội thảo trước ngày 25/06/2008:
Tel:     04-5771458 hoặc 04-5742022 (máy lẻ 356)
Fax:    04-5770632

Quảng cáo sản phẩm