Lốp xe ô tô – Mỹ điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp

23/06/2020 12:00 - 175 Views

Ngày 23 tháng 6 năm 2020, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã chính thức khởi xướng điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp đối với một số sản phẩm lốp xe ô-tô có xuất xứ từ Hàn Quốc, Đài Loan-Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam. 

Một số thông tin chung về vụ kiện như sau:
 
1. Ngày trong thông báo khởi xướng điều tra: ngày 23 tháng 06 năm 2020
 
2. Mặt hàng bị điều tra: Lốp xe ô tô có mã HS: 4011.90.10.10, 4011.90.10.50, 4011.90.20.10, 4011.90.20.50, 4011.90.80.10, 4011.90.80.50, 8708.70.45.30, 8708.70.45.46, 8708.70.45.48, 8708.70.45.60, 8708.70.60.30, 8708.70.60.45, and 8708.70.60.60
 
3. Giai đoạn điều tra: 1/4/2019-31/3/2020 đối với Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan và 1/10/2019-31/3/2020 đối với Việt Nam

4. Kết luận sơ bộ:
Ngày 30/12/2020, DOC đưa ra kết luận sơ bộ. Theo đó, phần lớn các doanh nghiệp (chiếm 95,5% tổng kim ngạch xuất khẩu lốp xe ô-tô của Việt Nam sang Hoa Kỳ) được xác định không bán phá giá và không bị áp thuế chống bán phá giá. Các doanh nghiệp còn lại bị áp mức thuế là 22,30%. Đối với nội dung trợ cấp, mức thuế trợ cấp được xác định cho các doanh nghiệp Việt Nam từ 6,23% đến 10,08%.

5. Kết luận cuối cùng:
Ngày 24/05/2021, DOC ban hành kết luận cuối cùng giữ nguyên quyết định về chống bán phá giá như đã công bố tại kết luận sơ bộ (Việt Nam: 0%-22,3%; Hàn Quốc: 14.72-27.05%; Đài Loan: 20.04-101.84%; Thái Lan: 14.62-21.09%)

Về chống trợ cấp, mức thuế chống trợ cấp được xác định cho các doanh nghiệp Việt Nam giảm so với kết luận sơ bộ chỉ còn là từ 6,23% đến 7,89%.

Mức thuế này sẽ được áp dụng kể từ ngày 27/05/2021 cho đến khi có thông báo tiếp theo.
 
Lịch trình điều tra:

Thời gian Sự kiện

23/06/2020

Khởi xướng điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp

30/12/2020

DOC ra kết luận khẳng định sơ bộ về phá giá

24/05/2021 DOC ban hành kết luận cuối cùng


Hồ sơ vụ việc (tiếng Anh) có trong các file đính kèm dưới đây:
 

Tải tài liệu
Thông báo khởi xướng
Kết luận sơ bộ của DOC
Kết luận sơ bộ của ITC
4. Kết luận cuối cùng của DOC
Quảng cáo sản phẩm