Luật Quản lý ngoại thương

01/08/2017 12:00 - 1669 Views

Luật Quản lý Ngoại thương  số 05/2017/QH14, được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 12-6-2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2018, quy định về biện pháp quản lý ngoại thương, phát triển hoạt động ngoại thương.

Luật Quản lý ngoại thương bao gồm 8 Chương, 113 Điều, cụ thể như sau:

- Chương I – Những quy định chung.

- Chương II – Các biện pháp hành chính.

- Chương III – Các biện pháp kỹ thuật, kiểm dịch.

- Chương IV – Các biện pháp phòng vệ thương mại.

- Chương V – Biện pháp kiểm soát khẩn cấp trong hoạt động ngoại thương.

- Chương VI – Các biện pháp phát triển hoạt động ngoại thương.

- Chương VII – Giải quyết tranh chấp về áp dụng biện pháp quản lý ngoại thương.

- Chương VIII – Điều khoản thi hành.

(Chi tiết về Luật có trong file đính kèm dưới đây)

Tải tài liệu
Luat Quan ly Ngoai thuong co hieu luc 01.01.2018
Quảng cáo sản phẩm