Mật ong - Hoa Kỳ điều tra chống bán phá giá

21/05/2021 12:00 - 438 Views

Ngày 14 tháng 5 năm 2021, Bộ Công Thương nhận được thông tin việc Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) chính thức khởi xướng điều tra chống bán phá giá (CBPG) đối với sản phẩm mật ong có xuất xứ từ Ác-hen-ti-na, Bra-xin, Ấn Độ, U-crai-na và Việt Nam.

Một số thông tin chung về vụ kiện như sau:
 
1. Ngày trong thông báo khởi xướng điều tra: ngày 14 tháng 05 năm 2021
 
2. Nguyên đơn: ​Hiệp hội các nhà sản xuất mật ong Hoa Kỳ và Hiệp hội mật ong Sioux.
 
3. Mặt hàng bị điều tra: Mật ong thô được phân loại theo mã của Hoa Kỳ là 0409.00.0005, 0409.00.0035, 0409.00.0045, 0409.00.0056 và 0409.00.0065. Các doanh nghiệp cần kiểm tra đối chiếu với mã HS và mô tả sản phẩm của Hoa Kỳ khi xuất khẩu.

Lịch trình điều tra:
 
Thời gian Sự kiện
14/05/2021 Khởi xướng điều tra chống bán phá giá

Tài liệu chi tiết được đính kèm trong tệp dưới đây:
Tải tài liệu
2021052109533175initiationpdf
2021052109533692qv-questionnaireall-vietnam-companypdf
Quảng cáo sản phẩm