Mức thuế chống bán phá giá được xác định như thế nào?

11/08/2008 12:00 - 3681 lượt xem

Mức thuế chống bán phá giá được xác định theo biên độ phá giá và trong mọi trường hợp không được cao hơn biên độ phá giá. Một số nước có quy định áp dụng mức thuế chống bán phá giá thấp hơn biên độ phá giá nếu mức đó đã đủ để loại bỏ thiệt hại.
Quảng cáo sản phẩm