Nhôm ép - Australia điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp

16/08/2016 04:49 - 1203 Views

Ngày 16 tháng 8 năm 2016, Ủy ban chống bán phá giá Australia (ADC) thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm nhôm ép (aluminium extrusion) có xuất xứ từ Việt Nam và Malaysia.

Một số thông tin chung về vụ kiện như sau:

1. Ngày trong thông báo khởi xướng điều tra: ngày 16 tháng 08 năm 2016
 
2. Nguyên đơn: Công ty TNHH Capral.
 
3. Mặt hàng bị điều tra: Nhôm ép  (aluminium extrusion). Các sản phẩm bị điều tra được phân loại theo mã HS sau: HS: 7604.10.00, 7604.21.00, 7604.29.00, 7608.10.00, 7608.20.00, 7610.10.00 và 7610.90.00.

4. Kết luận sơ bộ:

 

Ngày 17/10/2016, Ủy ban Chống bán phá giá Australia đã công bố kết luận sơ bộ khẳng định có bán phá giá trong cuộc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp sản nhôm ép nhập khẩu từ cả Malaysia và Việt Nam nhưng không đưa ra kết luận sơ bộ về chống trợ cấp. Theo đó, Ủy ban Chống bán phá giá Australia sơ bộ kết luận rằng các nhà sản xuất/xuất khẩu của Việt Nam bán phá giá với biên độ từ 8,5% đến 34,2%; của Malaysia từ -4,3% đến 14,5%.

 

5. Điều chỉnh kết luận sơ bộ

 

Ngày 22 tháng 03 năm 2017, Ủy ban Chống bán phá giá Australia đã ban hành Thông báo về việc điều chỉnh biên độ phá giá sơ bộ, từ đó thay đổi thuế tạm nộp đối với sản phẩm nhôm ép nhập khẩu từ Malaysia và Việt Nam. Theo đó:

 

Đối với Việt Nam, biên độ phá giá sơ bộ đối với các bị đơn hợp tác trong quá trình điều tra là từ 6.9% đến 17.5%, so với mức trước đây là từ 8.5% đến 13.9%. Biên độ phá giá cho các bị đơn không hợp tác là 34.9%, tăng nhẹ so với kết quả trước đây là 34.2%.

 

Đối với Malaysia, các bị đơn hợp tác trong quá trình điều tra đều nhận biên độ phá giá là 0%, giảm mạnh so với kết quả trước đây là từ -4.3% đến 13.2%. Biên độ phá giá cho các bị đơn không hợp tác cũng giảm còn 12.4% so với mức trước đây là 14.5%.

 

6. Kết luận cuối cùng

 

Ngày 27 tháng 6 năm 2017, Ủy ban Chống bán phá giá Úc đã ra thông báo kết luận cuối cùng vụ việc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp với nhôm ép nhập khẩu từ Malaysia và Việt Nam. Theo đó, ADC kết luận chấm dứt điều tra và không áp dụng biện pháp chống trợ cấp đối với Việt Nam nhưng có áp thuế chống trợ cấp 3,2% với Malaysia.

 

Bên cạnh đó Australia áp thuế chống bán phá giá đối với Việt Nam nhưng không áp dụng các biện pháp này với Malaysia. Đối với Việt Nam: biên độ phá giá cho các nhà sản xuất, xuất khẩu hợp tác là từ 7,7% đến 18%; biên độ phá giá cho các công ty không hợp tác là 34,9%. Đối với Malaysia: biên độ phá giá cho các công ty không hợp tác là 13,0%; đối với các công ty hợp tác của Malaysia được xác định không bán phá giá hoặc có biên độ phá giá tối thiểu. Do đó, ADC đã chấm dứt việc điều tra và không áp thuế chống bán phá giá với các công ty Malaysia.

 

Lịch trình điều tra:

Thời gian Sự kiện
16/08/2016 ADC khởi xướng điều tra chống bán phá giá
17/10/2016 ADC ban hành kết luận sơ bộ
22/03/2017 ADC bổ sung kết luận sơ bộ
27/06/2017

ADC đưa ra kết luận cuối cùng. Theo đó, các công ty Việt Nam chịu mức áp thuế CBPG từ 7,7% tới 34,9%không phải chịu thuế CTC

15/09/2021 Tiến hành rà soát cuối kỳ thuế CBPG
22/06/2022 Chấm dứt áp thuế CBPG sau rà soát cuối kỳ

 

Các tài liệu liên quan (tiếng Anh) được đính kèm dưới đây.

Tải tài liệu
1. Thông báo khởi xướng
2. Kết luận sơ bộ
3. Kết luận sơ bộ bổ sung
4. Kết luận cuối cùng và báo cáo tổng kết
5. Quyết định rà soát cuối kỳ thuế CBPG
Quảng cáo sản phẩm