Ống đồng - Ấn Độ điều tra chống trợ cấp

29/09/2020 12:00 - 660 Views

Ngày 25 tháng 9 năm 2020, Tổng vụ Phòng vệ Thương mại Ấn Độ (DGTR) đã thông báo khởi xướng điều tra chống trợ cấp đối với một số sản phẩm ống đồng từ Malaysia, Thái Lan và Việt Nam
Một số thông tin chung về vụ kiện như sau:
 

1. Ngày trong thông báo khởi xướng điều tra: ngày 25 tháng 9 năm 2020

2. Nguyên đơn: 
Công ty M/s Bombay Metal Exchange

3. Mặt hàng bị điều tra: Ống đồng, được phân loại theo các mã HS: 7411.21.00; 7411.22.00; 7411.29.00.

4. Thời kỳ điều tra: từ 01/04/2019 đến 31/3/2020.

Lịch trình vụ kiện:

Thời gian Sự kiện
25/09/2020 Khởi xướng điều tra chống trợ cấp


Hồ sơ vụ việc có trong các file đính kèm dưới đây:

Tải tài liệu
2020093010160374initiation-notification-copper-tubes-and-pipes-cvd-1pdf
Quảng cáo sản phẩm