Ống thép chính xác – Australia điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp

31/03/2020 12:00 - 55 Views

Ngày 31 tháng 03 năm 2020, Ủy ban chống bán phá giá Australia (ADC) đã chính thức khởi xướng vụ việc điều tra chống bán phá giá (CBPG), chống trợ cấp (CTC) đối với ống thép chính xác có xuất xứ từ Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan.
 

Một số thông tin chung về vụ kiện như sau:
 

1. Ngày trong thông báo khởi xướng điều tra: ngày 31 tháng 03 năm 2020

 

2. Mặt hàng bị điều tra: Ống thép chính xác có mã HS 7306.30; 7306.50; 7306.61 và 7306.69.

 

3. Kết luận sơ bộ:
Australia xác định tất cả các doanh nghiệp Việt Nam đều có biên độ bán phá giá âm (không bán phá giá) và không nhận trợ cấp hoặc nhận trợ cấp không đáng kể từ Chính phủ. Cụ thể, biên độ bán phá giá xác định cho các doanh nghiệp Việt Nam từ -12,2% tới -6,5%; biên độ trợ cấp từ 0% tới 0,01%.

Do vậy, các nhà sản xuất Việt Nam không phải chịu các mức thuế CBPG và chống trợ cấp sơ bộ. Mức thuế CBPG sơ bộ mà các nhà sản xuất, xuất khẩu Hàn Quốc bị áp dụng là 6,2%; tổng mức thuế CBPG và CTC mà các nhà sản xuất, xuất khẩu Trung Quốc bị áp dụng từ 11,9% đến 54,5%.
 

4. Kết luận cuối cùng:

 

Ủy ban Chống bán phá giá Australia đã xác định các doanh nghiệp Việt Nam không có hành vi bán phá giá, Chính phủ Việt Nam không trợ cấp và can thiệp vào ngành sản xuất ống thép chính xác.

 

Lịch trình điều tra:

 

Thời gian Sự kiện
31/03/2020 Khởi xướng điều tra
01/06/2021 Australia ban hành kết luận sơ bộ
20/08/2022 Australia thông báo chính thức chấm dứt điều tra, xác định Việt Nam không có hành vi bán phá giá.

 

Hồ sơ vụ việc (tiếng Anh) có trong các file đính kèm dưới đây:

Tải tài liệu
1. Thông báo khởi xướng điều tra
2. Báo cáo điều tra sơ bộ
Báo cáo điều tra
Thông báo Kết thúc điều tra
Quảng cáo sản phẩm