Ống thép hàn không gỉ - Ấn Độ điều tra CBPG

30/09/2023 05:37 - 76 lượt xem

Ngày 30 tháng 9 năm 2023, Tổng vụ Phòng vệ thương mại Ấn Độ (DGTR) đã thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với ống thép hàn không gỉ có xuất xứ hoặc nhập khẩu từ Thái Lan và Việt Nam.

 

I. Một số thông tin liên quan:

 

1. Ngày khởi xướng: Ngày 30 tháng 9 năm 2023

 

2. Mặt hàng bị điều tra: Ống thép hàn không gỉ thuộc các mã HS 7306 40 00, 7306 61 00; 7306 69 00, 7304 11 10, 7304 11 90, 7304 41 00, 7304 51 10, 7304 90 00, 7305 11 29, 7305 90 99, 7306 11 00, 7306 21 00, 7306 29 19, 7306 30 90, 7306 50 00, 7306 90 11, 7306 90 19, 7 306 90 90. 

 

3. Thời kỳ điều tra: 01/4/2022 – 31/3/2023

 

II. Lịch trình vụ kiện:

Ngày (D/M/Y)

Sự kiện

30/09/2023

Khởi xướng điều tra CBPG

 

Hồ sơ vụ kiện được đính kèm dưới đây:

Tải tài liệu
1. Thông báo khởi xướng
Quảng cáo sản phẩm