Ống thép – Hoa Kỳ điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp

28/07/2022 10:30 - 650 lượt xem

Ngày 28 tháng 7 năm 2022, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã thông báo khởi xướng điều tra lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại (CBPG, CTC) đối với một số sản phẩm ống thép nhập khẩu từ Việt Nam.

 

I. Một số thông tin chung:

 

1. Ngày trong thông báo khởi xướng điều tra: ngày 28 tháng 7 năm 2022

 

2. Nguyên đơn: Atlas Tube Inc., Bull Moose Tube Company, Maruichi American Corporation, Nucor Tubular Products Inc., Searing Industries, Vest Inc., Wheatland Tube Company, and the United Steel, Paper and Forestry, Rubber, Manufacturing, Energy, Allied Industrial and Service Workers International Union, AFL-CIO, CLC

 

3. Mặt hàng bị điều tra: Sản phẩm ống thép - chủ yếu thuộc mã HS 7306.61 và 7306.30

 

4. Kết luận sơ bộ:

Ngày 06 tháng 4 năm 2023, DOC đã ban hành kết luận sơ bộ của các vụ việc trên, cho rằng có hiện tượng các doanh nghiệp Việt Nam lẩn tránh thuế CBPG/CTC mà Hoa Kỳ đang áp dụng với Trung Quốc, Đài Loan - Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ. Tuy nhiên, DOC cho phép các nhà xuất khẩu Việt Nam tham gia cơ chế tự xác nhận không sử dụng nguyên liệu thép cán nóng (HRS) có nguồn gốc từ Trung Quốc, Đài Loan - Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ để được miễn áp dụng biện pháp. Cụ thể mức thuế tạm thời với sản phẩm nhập khẩu từ Việt Nam như sau:

 

- USDOC ban hành kết luận sơ bộ khẳng định có hành vi lẩn tránh thuế CBPG mà Hoa Kỳ đang áp dụng với Ống thép hình chữ nhật (Light-Walled Rectangular Pipe and Tube) nhập khẩu từ Hàn Quốc (15,79%), Trung Quốc (255.07%), Đài Loan (18,05%).

 

- USDOC ban hành kết luận sơ bộ không có hành vi lẩn tránh thuế CBPG mà Hoa Kỳ đang áp dụng với Ống thép hàn carbon tròn và Ống thép không hợp kim hàn tròn (CWP) (Circular Welded Carbon Steel Pipes; and Circular Welded Carbon Steel Pipes and Tubes) nhập khẩu từ Đài Loan.

 

- USDOC ban hành kết luận sơ bộ khẳng định có hành vi lẩn tránh thuế CBPG và CTC mà Hoa Kỳ đang áp dụng với Ống thép hàn carbon tròn (CWP) (Welded Carbon Quality Steel Pipe) nhập khẩu từ Trung Quốc: Mức thuế CBPG: 85,55%, Mức thuế CTC: 39,01%.

 

- USDOC ban hành kết luận sơ bộ khẳng định có hành vi lẩn tránh thuế CBPG mà Hoa Kỳ đang áp dụng với Ống thép hàn carbon tiêu chuẩn (Welded Carbon Steel Standard Pipes and Tubes) nhập khẩu từ Ấn Độ với mức thuế CBPG: 7,08%.

 

- USDOC ban hành kết luận sơ bộ khẳng định có hành vi lẩn tránh thuế CBPG mà Hoa Kỳ đang áp dụng với Ống thép không hợp kim hàn tròn (CWP) (Circular Welded Non-Alloy Steel Pipe) nhập khẩu từ Hàn Quốc với mức thuế CBPG: 4,8%.

 

5. Kết luận cuối cùng:

Ngày 03 tháng 8 năm 2023, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã kết luận các sản phẩm Ống thép hàn các-bon và Ống thép hàn không hợp kim dạng tròn nhập khẩu từ Việt Nam không lẩn tránh thuế chống bán phá giá (CBPG) và thuế chống trợ cấp (CTC) mà Hoa Kỳ đang áp dụng với mặt hàng tương tự của Đài Loan - Trung Quốc do không sử dụng thép cán nóng (HRS) có nguồn gốc từ Đài Loan - Trung Quốc.

 

Đối với các sản phẩm ống thép bị điều tra còn lại, ngày 09 tháng 11 năm 2023, DOC đã đăng công báo kết luận cuối cùng của vụ việc. Tại kết luận cuối cùng, DOC giữ nguyên nhận định trong kết luận sơ bộ đã ban hành vào tháng 4 năm 2023, đó là các doanh nghiệp Việt Nam có lẩn tránh thuế CBPG và CTC mà Hoa Kỳ đang áp dụng với Trung Quốc, Đài Loan - Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ. Tuy nhiên, DOC tiếp tục cho phép các nhà xuất khẩu Việt Nam (trừ doanh nghiệp bị DOC kết luận không hợp tác đầy đủ trong quá trình điều tra) tham gia cơ chế tự xác nhận không sử dụng HRS có nguồn gốc từ Trung Quốc, Đài Loan - Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ để được miễn áp dụng biện pháp.

 

II. Lịch trình điều tra

 

Thời gian (D/M/Y)

Sự kiện

28/07/2022

Khởi xướng điều tra 

06/04/2023 DOC ban hành kết luận sơ bộ
03/08/2023 DOC đã kết luận các sản phẩm Ống thép hàn các-bon và Ống thép hàn không hợp kim dạng tròn nhập khẩu từ Việt Nam không lẩn tránh thuế chống bán phá giá (CBPG) và thuế chống trợ cấp (CTC) mà Hoa Kỳ đang áp dụng với mặt hàng tương tự của Đài Loan - Trung Quốc
09/11/2023 DOC kết luận các sản phẩm còn lại có lẩn tránh thuế CBPG và CTC

 

Hồ sơ vụ kiện được đính kèm dưới đây:

Tải tài liệu
1. Thông báo khởi xướng điều tra
2. Kết luận sơ bộ
3. Kết luận: các sản phẩm nhập khẩu từ VN không lẩn tránh thuế CBPG và thuế CTC mà Hoa Kỳ đang áp dụng với Đài Loan - Trung Quốc
Kết luận cuối cùng của DOC với các sản phẩm còn lại
Quảng cáo sản phẩm