Ống thép – Hoa Kỳ điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp

28/07/2022 10:30 - 566 lượt xem

Ngày 28 tháng 7 năm 2022, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã thông báo khởi xướng điều tra lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại (CBPG, CTC) đối với một số sản phẩm ống thép nhập khẩu từ Việt Nam.

 

Một số thông tin chung về vụ kiện như sau:

 

1. Ngày trong thông báo khởi xướng điều tra: ngày 28 tháng 7 năm 2022

 

2. Nguyên đơn: Atlas Tube Inc., Bull Moose Tube Company, Maruichi American Corporation, Nucor Tubular Products Inc., Searing Industries, Vest Inc., Wheatland Tube Company, and the United Steel, Paper and Forestry, Rubber, Manufacturing, Energy, Allied Industrial and Service Workers International Union, AFL-CIO, CLC

 

3. Mặt hàng bị điều tra: Sản phẩm ống thép - chủ yếu thuộc mã HS 7306.61 và 7306.30

 

Lịch trình điều tra

 

Thời gian

Sự kiện

28/07/2022

Khởi xướng điều tra 

 

Hồ sơ vụ kiện được đính kèm dưới đây:

Tải tài liệu
1. Thông báo khởi xướng điều tra
Quảng cáo sản phẩm