Polypropylene Copolymer - Indonesia điều tra chống bán phá giá

14/08/2023 09:14 - 49 lượt xem

Ngày 14 tháng 8 năm 2023, Uỷ ban Chống bán phá giá Indonesia (KADI) khởi xướng vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm Polypropylene Copolymer có xuất xứ hoặc nhập khẩu từ Hàn Quốc, UAE, Malaysia, Singapore và Việt Nam. 

 

I. Một số thông tin chung:

 

1. Ngày trong thông báo khởi xướng điều tra: ngày 14 tháng 8 năm 2023

 

2. Nguyên đơn: PT Chandra Asri Petrochemical Tbk

 

3. Mặt hàng bị điều tra: Polypropylene Copolymer được phân loại theo mã HS 3902.30.90

 

II. Lịch trình điều tra

 

Thời gian (D/M/Y)

Sự kiện

14/08/2023

Khởi xướng điều tra 

 

Hồ sơ vụ kiện được đính kèm dưới đây:

Tải tài liệu
1. Thông báo khởi xướng điều tra
Quảng cáo sản phẩm