Sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc sẽ kiểm dịch 2% mỗi lô hàng

05/08/2022 09:47 - 3 Views

Ở góc độ kiểm dịch trước khi xuất khẩu, Bộ NN&PTNT sẽ tiến hành kiểm tra lấy mẫu đối với từng lô sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc với tỷ lệ 2% mỗi lô hàng. Nếu không gặp vấn đề về kiểm dịch thực vật xảy ra trong vòng hai năm, tỷ lệ lấy mẫu giảm xuống 1%.

 

Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa có Thông báo số 66 năm 2022 về việc kiểm dịch động thực vật đối với sầu riêng tươi nhập khẩu từ Việt Nam.

 

Theo quy định của luật pháp có liên quan của Trung Quốc và Nghị định thư giữa Tổng cục Hải quan Trung Quốc với Bộ NN&PTNT Việt Nam về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với sầu riêng tươi Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc, kể từ nay, sầu riêng tươi của Việt Nam đáp ứng các yêu cầu sau đây được phép nhập khẩu vào Trung Quốc.

 

Cụ thể, nơi xuất xứ cho phép là vùng sản xuất sầu riêng Việt Nam. Vườn trồng và cơ sở đóng gói xuất khẩu sang Trung Quốc phải được đăng ký với Bộ NN&PTNT và được Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) và Bộ NN&PTNT phê duyệt.

 

Về quản lý vườn trồng, các vườn cây xuất khẩu sang Trung Quốc cần thiết lập hệ thống quản lý chất lượng hợp lý và hệ thống truy xuất nguồn gốc dưới sự giám sát của Bộ NN&PTNT, thực hiện các quy trình thực hành nông nghiệp tốt, duy trì các điều kiện vệ sinh trong vườn.

 

Bộ NN&PTNT cần xây dựng kế hoạch quản lý đối với dịch hại kiểm dịch mà Trung Quốc quan tâm hợp với các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc tế về các biện pháp kiểm dịch động thực vật số 6 (ISPM 6), đồng thời tổ chức và thực hiện giám sát vườn cây ăn quả trong suốt cả năm.

 

Quá trình gia công, đóng gói, bảo quản và vận chuyển sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc phải được thực hiện dưới sự giám sát kiểm dịch của Bộ NN&PTNT hoặc các cơ quan có thẩm quyền của Bộ.

 

Các cơ sở đóng gói cần thiết lập một hệ thống truy xuất nguồn gốc để đảm bảo rằng sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc có thể được truy xuất ngược về các vườn đã đăng ký, ngày gia công và đóng gói, tên của vườn hoặc số đăng ký, số lượng, ngày xuất khẩu, số lượng, quốc gia xuất khẩu, số container và các thông tin khác.

 

Trao đổi với phóng viên Tạp chí Hải quan, đại diện Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) cho biết, đáng chú ý, ở góc độ kiểm dịch trước khi xuất khẩu, thông báo của Tổng cục Hải quan Trung Quốc nêu rõ: Bộ NN&PTNT sẽ tiến hành kiểm tra lấy mẫu đối với từng lô sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc với tỷ lệ 2% mỗi lô hàng. Nếu không gặp vấn đề về kiểm dịch thực vật xảy ra trong vòng hai năm, tỷ lệ lấy mẫu giảm xuống 1%.

 

Nếu phát hiện thấy bất kỳ loại sâu bệnh, cành và lá cây hoặc đất nào thuộc diện kiểm dịch của Trung Quốc, toàn bộ lô hàng sẽ không được xuất khẩu sang Trung Quốc. Việc xuất khẩu sầu riêng từ các vườn và cơ sở đóng gói có liên quan trong mùa xuất khẩu này sẽ bị đình chỉ tùy thuộc vào tình hình.

 

Bộ NN&PTNT cần xác định nguyên nhân và có hành động khắc phục. Đồng thời, hồ sơ các cuộc thanh tra được lưu giữ và cung cấp cho GACC khi có yêu cầu.

 

Những lô hàng đạt tiêu chuẩn kiểm dịch sẽ được Bộ NN&PTNT cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật, ghi rõ tên hoặc mã số của vườn cây ăn quả và cơ sở đóng gói.

 

Sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc phải được nhập khẩu từ tất cả các cảng mà GACC đã cho phép đối với loại trái cây này. Nếu phát hiện lô hàng chưa qua phê chuẩn từ các vườn trồng hoặc cơ sở đóng gói, lô sầu riêng sẽ không được phép nhập cảnh.

 

Nếu phát hiện có sinh vật gây hại mà Trung Quốc chú trọng hoặc sinh vật gây hại được ghi nhận ở Việt Nam, hoặc đất, tàn dư thực vật,..., lô sầu riêng sẽ trả lại hoặc tiêu hủy. Nếu phát hiện không đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc gia của Trung Quốc, lô sầu riêng sẽ bị trả lại hoặc tiêu hủy.

 

"Căn cứ diễn biến của sự xuất hiện của dịch hại và ngăn chặn của sầu riêng ở Việt Nam, GACC sẽ tiến hành đánh giá thêm rủi ro dịch hại và đàm phán với Bộ NN&PTNT để điều chỉnh danh sách dịch hại kiểm dịch mà Trung Quốc quan tâm và các biện pháp kiểm dịch liên quan", đại diện Cục Bảo vệ thực vật nhấn mạnh.

 

Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả sầu riêng xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc có hiệu lực từ 11/7. Như vậy, sầu riêng Việt Nam chính thức được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc. Việt Nam trở thành quốc gia thứ hai sau Thái Lan được tiếp cận thị trường chính thức cho sầu riêng tươi, loại trái cây nhập khẩu có giá trị cao tại Trung Quốc.

 

Nguồn: Báo Hải quan Online

Quảng cáo sản phẩm