Số liệu các vụ điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp và biện pháp tự vệ do EU tiến hành trong năm 2017

27/02/2018 12:00 - 1871 lượt xem

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp và biện pháp tự vệ do Liên minh Châu Âu khởi xướng từ tháng 01 năm 2017 đến tháng 12 năm 2017.

Thống kê bao gồm những số liệu về các vụ khởi xướng điều tra, các biện pháp được EU áp dụng trong 12 tháng của năm 2017.

Chi tiết xem trong tập đính kèm dưới đây.
Tải tài liệu
2019081216395021trade-defence-statistics-covering-the-12-months-of-2017pdf
Quảng cáo sản phẩm