Số liệu các vụ kiện chống bán phá giá, thuế đối kháng của Hoa Kỳ từ năm 2000- 2014

09/01/2015 12:00 - 3958 lượt xem

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ kiện chống bán phá giá và Thuế đối kháng của Hoa Kỳ từ năm 2000- 2014.

Thống kê bao gồm những số liệu về các vụ khởi xướng điều tra, các biện pháp được Hoa Kỳ áp dụng từ năm 2000- 2014.

 
Tải tài liệu
AD and Countervailing Investigation 2009
Quảng cáo sản phẩm