Tập huấn về Cơ chế giải quyết tranh chấp trong WTO

15/08/2008 12:00 - 2853 lượt xem

Đơn vị tổ chức: Bộ Tư Pháp và Dự án Hỗ trợ cải cách pháp luật (LERAP) CIDA Canada

Thời gian: 28/5/2007 - 1/6/2007

Địa điểm: Hạ Long, Quảng Ninh

 

Quảng cáo sản phẩm