Thép các bon chống ăn mòn - Hoa Kỳ điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp

19/12/2016 12:00 - 6600 lượt xem

Ngày 13 tháng 12 năm 2016, Cục Quản lý cạnh tranh đã nhận được Bản câu hỏi điều tra (bằng tiếng Anh) về lượng và giá (Q&V) của Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) trong vụ việc điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp đối với sản phẩm thép các bon chống ăn mòn (CORE) nhập khẩu từ Việt Nam.
 
Một số thông tin về vụ việc:

1. Ngày trong thông báo khởi xướng điều tra: ngày 04 tháng 11 năm 2016
 
2. Sản phẩm bị điều tra: thép các bon chống ăn mòn mà sử dụng sản phẩm dạng phẳng thép cán nóng và thép cán nguội sản xuất tại Trung Quốc.

Mã HS 7210.30.0030, 7210.30.0060, 7210.41.0000, 7210.49.0030, 7210.49.0091, 7210.49.0095,7210.61.0000, 7210.69.0000, 7210.70.6030, 7210.70.6060, 7210.70.6090, 7210.90.6000, 7210.90.9000, 7212.20.0000, 7212.30.1030, 7212.30.1090, 7212.30.3000, 7212.30.5000, 7212.40.1000, 7212.40.5000, 7212.50.0000, và 7212.60.0000. Ngoài ra những mã HS sau có thể thuộc diện điều tra: 7210.90.1000, 7215.90.1000, 7215.90.3000, 7215.90.5000, 7217.20.1500, 7217.30.1530, 7217.30.1560, 7217.90.1000, 7217.90.5030, 7217.90.5060, 7217.90.5090, 7225.91.0000, 7225.92.0000, 7225.99.0090, 7226.99.0110, 7226.99.0130, 7226.99.0180, 7228.60.6000, 7228.60.8000, and 7229.90.1000

3. Nguyên đơn: Steel Dynamics, Inc. và California Steel Industries 
 
Hồ sơ vụ việc có trong các tệp đính kèm dưới đây:

 

Quảng cáo sản phẩm