Thép cán nguội – Mexico điều tra chống bán phá giá

28/07/2022 10:36 - 523 lượt xem

Ngày 28 tháng 7 năm 2022, Bộ Kinh tế Mexico đã đăng công báo chính thức khởi xướng điều tra CBPG với thép cán nguội nhập khẩu từ Việt Nam trên cơ sở đơn kiện của ngành sản xuất trong nước.

 

Một số thông tin chung về vụ kiện như sau:

 

1. Ngày trong thông báo khởi xướng điều tra: ngày 28 tháng 7 năm 2022

 

2. Mặt hàng bị điều tra: Các sản phẩm thép cán nguội có mã HS: 7209.16.01, 7209.17.01, 7209.18.01, 7209.26.01, 7209.27.01, 7209.28.01, 7209.90.99, 7211.23.03, 7211.29.99, 7211.90.99, 7225.50.07, và 7226.92.06.

 

3. Giai đoạn điều tra: Từ 1 tháng 10 năm 2020 đến 30 tháng 9 năm 2021

 

4. Kết luân sơ bộ:

Ngày 13 tháng 9 năm 2023, Cơ quan Thực thi Ngoại thương (UPCI) thuộc Bộ Kinh tế Mê-hi-cô đã ban hành kết luận sơ bộ vụ việc điều tra chống bán phá giá (CBPG) với thép cán nguội nhập khẩu từ Việt Nam. Theo đó, biên độ bán phá giá là từ 12,77% - 81,06%.

 

Lịch trình điều tra

 

Thời gian

Sự kiện

28/07/2022

Khởi xướng điều tra 

13/09/2023 Ban hành kết luận sơ bộ

 

Hồ sơ vụ kiện được đính kèm dưới đây:

Tải tài liệu
1. Thông báo khởi xướng
2. Kết luận sơ bộ
Quảng cáo sản phẩm