Thép cán nóng - Thái Lan điều tra chống bán phá giá

25/11/2020 12:00 - 677 Views

Ngày 16/11/2020, Bộ Ngoại thương Thái Lan thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với thép cuộn cán nóng và thép tấm cán nóng có xuất xứ từ Việt Nam và Ai Cập theo Đạo luật chống bán phá giá và trợ cấp nước ngoài B.E. 2542.

Một số thông tin chung về vụ kiện như sau:
 
1. Ngày trong thông báo khởi xướng điều tra: ngày 16 tháng 11 năm 2020

2. Nguyên đơn: Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited, G Steel Public Company Limited, GJ Steel Company Limited, Public Company Limited and Sahaviriya Plate Mill Public Company Limited
 
3. Mặt hàng bị điều tra: Thép cuộn cán nóng và thép tấm cán nóng có độ dày từ 0,9 - 100mm, rộng 100 - 3.200 mm, được phân loại theo mã HS: 72083990051, 72083990052, 72083990053, 72083990071, 72083990072, 72083990073, 72083990081, 72083990082, 72083990083, 72083990090, 72084000020, 72084000030, 72084000040, 72084000090, 72085100011, 72085100012, 72085100013, 72085100021, 72085100022, 72085100023, 72085100031, 72085100032, 72085100033, 72085100041, 72085100042, 72085100043, 72085100051, 72085100052, 72085100053, 72085100090, 72085200011, 72085200012, 72085200013, 72085200021, 72085200022, 72085200023, 72085200031, 72085200032, 72085200033, 72085200090, 72085300011, 72085300012, 72085300013, 72085300021, 72085300022, 72085300023, 72085300090, 72085490011, 72085490012, 72085490013, 72085490021, 72085490022, 72085490023, 72085490041, 72085490042, 72085490043, 72085490051, 72085490052, 72085490053, 72085490090, 72089090090, 72111311000, 72111319000, 72111413020, 72111413030, 72111413090, 72111419020, 72111419030, 72111419090, 72111913020, 72111913030, 72111913090, 72111919020, 72111919030, 72111919090, 72253090031, 72253090032, 72253090041, 72253090042, 72254090021, 72254090022, 72254090023, 72254090024, 72254090031, 72254090032, 72254090041, 72254090042, 72269110031, 72269110032, 72269110041, 72269110042, 72269190031, 72269190032, 72269190041 and 72269190042
 
Lịch trình vụ kiện:
 
Thời gian Sự kiện
16/11/2020 Khởi xướng điều tra CBPG 
 
Hồ sơ vụ kiện được đính kèm trong tệp dưới đây:
 
Tải tài liệu
Thông báo khởi xướng
Quảng cáo sản phẩm