Thép mạ - Mexico điều tra chống bán phá giá

30/08/2021 02:15 - 433 lượt xem

Ngày 30 tháng 8 năm 2021, Bộ Kinh tế Mexico đã khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với thép mạ của Việt Nam. Đây là vụ điều tra chống bán phá giá đầu tiên đối với hàng hóa Việt Nam tại Mexico.

 

Một số thông tin chung về vụ kiện như sau:
 
1. Ngày trong thông báo khởi xướng điều tra: ngày 30 tháng 08 năm 2021
 
2. Nguyên đơn: Công ty Ternium và Tenigal.
 
3. Mặt hàng bị điều tra: Các sản phẩm thép mạ có mã HS: 7210.30.02, 7210.41.01, 7210.41.99, 7210.49.99, 7210.61.01, 7210.70.02, 7212.20.03, 7212.30.03, 7212.40.04, 7225.91.01, 7225.92.01 và 7226.99.99.

4. Thời kỳ điều tra: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.

 

5. Kết luận sơ bộ:

 

Ngày 14 tháng 9 năm 2022, cơ quan điều tra Mê-hi-cô đã ban hành kết luận sơ bộ vụ việc điều tra chống bán phá giá với thép mạ nhập khẩu từ Việt Nam.

 

Sản phẩm bị áp thuế sơ bộ: các sản phẩm thép mạ có mã HS: 7210.30.02, 7210.41.01, 7210.41.99, 7210.49.99, 7210.61.01, 7210.70.02, 7212.20.03, 7212.30.03, 7212.40.04, 7225.91.01, 7225.92.01 và 7226.99.99; và các mã 9802.00.01, 9802.00.02, 9802.00.03, 9802.00.04, 9802.00.06, 9802.00.07, 9802.00.10, 9802.00.13, 9802.00.15 và 9802.00.19 theo hệ thống mã HS của Mê-hi-cô.

 

Mức thuế sơ bộ: mức thuế sơ bộ với các doanh nghiệp Việt Nam từ 0% - 12,34%. Đây là mức thuế tương đối thấp so với các vụ việc mà Mê-hi-cô điều tra phòng vệ thương mại với hàng nhập khẩu từ các nước vào Mê-hi-cô trong thời gian gần đây.

 

Số liệu xuất khẩu: theo số liệu của Trung tâm thương mại quốc tế ITC, trong giai đoạn điều tra (năm 2020), Việt Nam xuất khẩu khoảng 170 triệu đô-la Mỹ sản phẩm bị điều tra sang Mê-hi-cô. Năm 2021, trị giá xuất khẩu của Việt Nam tăng hơn 2 lần lên khoảng 370 triệu đô-la Mỹ. 

 

6. Kết luận cuối cùng:

 

Ngày 24/02/2023, Cơ quan Thực thi Ngoại thương (UPCI) thuộc Bộ Kinh tế Mê-hi-cô đã ban hành kết luận cuối cùng vụ việc điều tra chống bán phá giá (CBPG) với thép mạ nhập khẩu từ Việt Nam, theo đó mức thuế được điều chỉnh giảm so với kết luận sơ bộ, xuống mức 0% - 10,84%.

 

Lịch trình điều tra:
 

Thời gian

Sự kiện

30/08/2021

Khởi xướng điều tra chống bán phá giá

14/9/2022

Ban hành kết luận sơ bộ với mức thuế từ 0% - 12,34%

24/02/2023

Ban hành kết luận cuối cùng với mức thuế 0% - 10,84%

 

Tài liệu liên quan được đính kèm dưới đây:

Tải tài liệu
1. Thông báo khởi xướng điều tra
2. Kết luận sơ bộ
3. Kết luận cuối cùng
Quảng cáo sản phẩm