Thông báo về Dự thảo quy định của Đài Loan về ghi nhãn với sản phẩm mật ong

17/09/2021 11:35 - 90 Views

Thực hiện nghĩa vụ minh bạch hóa theo Hiệp định về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) của Tổ chức thương mại WTO, ngày 31/08/2021, Đài Loan đã gửi thông báo số G/TBT/N/TPKM/464 cho các nước thành viên WTO về Dự thảo quy định về ghi nhãn mật ong và các sản phẩm siro mật ong bao gói sẵn. Dự thảo gồm 06 điều, quy định về ghi nhãn hàm lượng mật ong trên bao bì của sản phẩm để người tiêu dùng có đầy đủ thông tin khi lựa chọn sản phẩm.

 

Cụ thể, đối với mật ong và các sản phẩm siro mật ong có hàm lượng mật ong từ 60% trở lên, kích thước phông chữ tại phần tên của sản phẩm phải nhất quán và phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 

1. Sản phẩm có thêm đường (siro), tên của sản phẩm phải được ghi nhãn bằng cụm từ "mật ong đã thêm đường" hoặc các từ ngữ tương đương;

 

2. Đối với sản phẩm có thêm nguyên liệu khác ngoài đường (siro) và không thêm đường (siro), tên sản phẩm phải được ghi nhãn bằng cụm từ "mật ong có ... (tên nguyên liệu không phải là mật ong)" hoặc "Mật ong pha trộn" hoặc các từ ngữ tương đương.

 

Ngoài ra, Dự thảo cũng quy định điều khoản về nước xuất xứ và xử phạt khi vi phạm.

 

Dự kiến dự thảo này sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu mật ong và các sản phẩm siro mật ong bao gói sẵn với Đài Loan. Để đảm bảo quyền lợi và lợi ích của các doanh nghiệp liên quan, Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

 

Các góp ý của doanh nghiệp xin gửi về Trung tâm WTO và Hội nhập trước ngày 15/10/2021 qua email hoặc qua đường bưu điện tới:

 

Trung tâm WTO và Hội nhập

 

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

 

Điện thoại: 024-35771458

 

Email: banthuky@trungtamwto.vn

 

Bản mềm Dự thảo được đính kèm dưới đây:

Tải tài liệu
Dự thảo quy định của Đài Loan về ghi nhãn mật ong
Quảng cáo sản phẩm