Thống kê các vụ điều tra áp dụng biện pháp CBPG do Việt Nam tiến hành với hàng nhập khẩu tính đến 31.12.2022

24/05/2023 10:50 - 909 lượt xem

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá do Việt Nam tiến hành đối với hàng hóa nước ngoài nhập khẩu tính đến ngày 31.12.2022.

 

Nguồn: Hội đồng tư vấn về Phòng vệ thương mại - VCCI

Tải tài liệu
Thống kê các vụ điều tra áp dụng biện pháp CBPG do Việt Nam tiến hành với hàng nhập khẩu tính đến 31.12.2022
Quảng cáo sản phẩm