Thống kê các vụ điều tra áp dụng biện pháp chống trợ cấp trên Thế giới tính đến ngày 31/12/2022

07/06/2023 04:04 - 38 lượt xem

Dưới đây là số liệu thống kê của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về các vụ điều tra áp dụng biện pháp chống trợ cấp tính đến ngày 31/12/2022.

 

Nguồn: Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)

Tải tài liệu
1. Từ khóa_Tiêu đề phần hệ thống hài hòa
2. Khởi xướng điều tra chống trợ cấp_Theo nước xuất khẩu
3. Khởi xướng điều tra chống trợ cấp_Theo nước thành viên
4. Khởi xướng điều tra chống trợ cấp_Theo nước thành viên và nước xuất khẩu
5. Khởi xướng điều tra chống trợ cấp_Theo lĩnh vực
6. Biện pháp chống trợ cấp áp dụng_Theo nước xuất khẩu
7. Biện pháp chống trợ cấp áp dụng_Theo nước thành viên
8. Biện pháp chống trợ cấp áp dụng_Theo nước thành viên và nước xuất khẩu
9. Biện pháp chống trợ cấp áp dụng_Theo lĩnh vực
10. Khởi xướng điều tra chống trợ cấp_Theo lĩnh vực và nước xuất khẩu
11. Khởi xướng điều tra chống trợ cấp_Theo lĩnh vực và nước thành viên
12. Biện pháp chống trợ cấp áp dụng_Theo lĩnh vực và nước xuất khẩu
13. Biện pháp chống trợ cấp áp dụng_Theo lĩnh vực và nước thành viên
Quảng cáo sản phẩm