Thống kê các vụ điều tra áp dụng biện pháp tự vệ trên thế giới tính đến ngày 31/12/2018

15/01/2020 12:00 - 469 lượt xem

Dưới đây là số liệu thống kê của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về các vụ điều tra áp dụng biện pháp tự vệ tính đến ngày 31/12/2018.

Số liệu được thống kê theo quốc gia khởi kiện. 
Tải tài liệu
SG initiations by reporting members
Quảng cáo sản phẩm