Thống kê các vụ điều tra áp dụng biện pháp tự vệ trên Thế giới tính đến ngày 31/12/2019

01/07/2020 12:00 - 406 Views

Dưới đây là số liệu thống kê của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về các vụ điều tra áp dụng biện pháp tự vệ tính đến ngày 31/12/2019.

 
Tải tài liệu
SG-InitiationsByRepMember WTO 31.12.2019
SG-InitiationsBySector
SG_InitiationsSectoralByRepMember
SG-MeasuresByRepMember
SG_MeasuresBySector
SG_MeasuresSectoralByRepMember
Quảng cáo sản phẩm