Thống kê các vụ điều tra áp dụng biện pháp tự vệ trên Thế giới tính đến ngày 31/12/2021

03/08/2022 10:54 - 107 lượt xem

Dưới đây là số liệu thống kê của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về các vụ điều tra áp dụng biện pháp tự vệ tính đến ngày 31/12/2021.

Tải tài liệu
Từ khóa_tiêu đề phần hệ thống hài hòa
Khởi xướng BP Tự vệ_Theo nước thành viên
Khởi xướng BP Tự vệ_Theo lĩnh vực
Khởi xướng BP Tự vệ_Lĩnh vực theo nước thành viên
BP Tự vệ_Theo nước thành viên
BP Tự vệ_Theo lĩnh vực
BP Tự vệ_Lĩnh vực theo nước thành viên
Quảng cáo sản phẩm