Thống kê các vụ điều tra áp dụng biện pháp tự vệ trên Thế giới tính đến ngày 31/12/2022

23/04/2023 04:48 - 105 lượt xem

Dưới đây là số liệu thống kê của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về các vụ điều tra áp dụng biện pháp tự vệ tính đến ngày 31/12/2022.

Tải tài liệu
1. Từ khóa_tiêu đề phần hệ thống hài hòa
2. Khởi xướng BP Tự vệ_Theo nước thành viên
3. Khởi xướng BP Tự vệ_Theo lĩnh vực
4. Khởi xướng BP Tự vệ_Lĩnh vực theo nước thành viên
5. BP Tự vệ_Theo nước thành viên
6. BP Tự vệ_Theo lĩnh vực
7. BP Tự vệ_Lĩnh vực theo nước thành viên
Quảng cáo sản phẩm