Thống kê các vụ điều tra chống bán phá giá đối với hàng hóa Việt Nam tại thị trường nước ngoài tính đến 31.12.2019

15/01/2020 12:00 - 430 Views

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ điều tra chống bán phá giá đối với hàng hóa Việt Nam tại thị trường nước ngoài tính đến 31.12.2019
Nguồn: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI
Tải tài liệu
Cac vu dieu tra CBPG voi hang Viet Nam tinh den 31.12.2019
Quảng cáo sản phẩm