Thống kê các vụ điều tra chống bán phá giá đối với hàng hóa Việt Nam tại thị trường nước ngoài tính đến 30.06.2020

09/07/2020 12:00 - 1432 lượt xem

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ điều tra chống bán phá giá đối với hàng hóa Việt Nam tại thị trường nước ngoài tính đến 30.06.2020
 
Nguồn: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI
Tải tài liệu
Cac vu dieu tra CBPG voi hang Viet Nam tinh den 30.06.2020
Quảng cáo sản phẩm