Thống kê các vụ điều tra chống bán phá giá đối với hàng hóa Việt Nam tại thị trường nước ngoài tính đến 31.12.2021

30/03/2022 05:58 - 1575 lượt xem

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ điều tra chống bán phá giá đối với hàng hóa Việt Nam tại thị trường nước ngoài tính đến 31.12.2021


 
Nguồn: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

Tải tài liệu
Thống kê các vụ điều tra CBPG đối với hàng hóa VN tại thị trường nước ngoài tính đến 31.12.2021
Quảng cáo sản phẩm