Thống kê các vụ điều tra chống bán phá giá trên Thế giới tính đến ngày 30/6/2019

15/01/2020 12:00 - 722 lượt xem

Dưới đây là số liệu thống kê của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về các vụ điều tra chống bán phá giá tính đến ngày 30/6/2019.

Số liệu được thống kê theo quốc gia khởi kiện. 
Tải tài liệu
AD Initiations by reporting members
Quảng cáo sản phẩm