Thống kê các vụ điều tra chống bán phá giá trên Thế giới tính đến ngày 30.6.2020

10/03/2021 12:00 - 504 Views

Dưới đây là số liệu thống kê của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về các vụ điều tra chống bán phá giá tính đến ngày 30/6/2020.Tài liệu:
AD_InitiationsByRepMem WTO 30.6.2020
AD_InitiationsByExpCty
AD_InitiationsBySector
AD_InitiationsRepMemVsExpCty
AD_MeasuresByExpCty
AD_MeasuresByRepMem
AD_MeasuresBySector
AD_Sectoral_InitationsByExpCty
AD_Sectoral_InitationsByRepMem
AD_Sectoral_MeasuresByExpCty
AD_Sectoral_MeasuresByRepMem
 
Quảng cáo sản phẩm