Thống kê các vụ điều tra chống bán phá giá trên Thế giới tính đến ngày 31.12.2021

03/08/2022 09:07 - 157 lượt xem

Dưới đây là số liệu thống kê của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về các vụ điều tra chống bán phá giá tính đến ngày 31/12/2021.

Tải tài liệu
Từ khóa_tiêu đề phần hệ thống hài hòa
Khởi xướng CBPG_theo nước XK
Khởi xướng CBPG_theo nước thành viên
Khởi xướng CBPG_theo nước thành viên vs nước XK
Khởi xướng CBPG_theo lĩnh vực
Biện pháp CBPG_theo nước XK
Biện pháp CBPG_theo nước thành viên
Biện pháp CBPG_theo nước thành viên vs nước XK
Biện pháp CBPG_theo lĩnh vực
Lĩnh vực CBPG_theo khởi xướng của nước xuất khẩu
Lĩnh vực CBPG_theo khởi xướng của nước thành viên
Lĩnh vực CBPG_theo biện pháp của nước xuất khẩu
Lĩnh vực CBPG_theo biện pháp của nước thành viên
Quảng cáo sản phẩm