Thống kê các vụ điều tra chống bán phá giá trên Thế giới tính đến ngày 31.12.2021

03/08/2022 09:07 - 59 lượt xem

Dưới đây là số liệu thống kê của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về các vụ điều tra chống bán phá giá tính đến ngày 31/12/2021.

Tải tài liệu
Từ khóa_tiêu đề phần hệ thống hài hòa
Khởi xướng CBPG_theo nước XK
Khởi xướng CBPG_theo nước thành viên
Khởi xướng CBPG_theo nước thành viên vs nước XK
Khởi xướng CBPG_theo lĩnh vực
Biện pháp CBPG_theo nước XK
Biện pháp CBPG_theo nước thành viên
Biện pháp CBPG_theo nước thành viên vs nước XK
Biện pháp CBPG_theo lĩnh vực
Lĩnh vực CBPG_theo khởi xướng của nước xuất khẩu
Lĩnh vực CBPG_theo khởi xướng của nước thành viên
Lĩnh vực CBPG_theo biện pháp của nước xuất khẩu
Lĩnh vực CBPG_theo biện pháp của nước thành viên
Quảng cáo sản phẩm