Thống kê các vụ điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá đối với hàng hóa Việt Nam tại thị trường nước ngoài tính đến 30.06.2021

20/08/2021 05:16 - 358 lượt xem

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá đối với hàng hóa Việt Nam tại thị trường nước ngoài tính đến 30.06.2021

 

Nguồn: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

Tải tài liệu
Thống kê các vụ điều tra chống lẩn tránh thuế CBPG đối với hàng hóa Việt Nam tính đến 30.06.2021
Quảng cáo sản phẩm