Thống kê các vụ điều tra chống trợ cấp trên Thế giới tính đến ngày 30/6/2019

15/01/2020 12:00 - 449 lượt xem

Dưới đây là số liệu thống kê của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về các vụ điều tra chống trợ cấp tính đến ngày 30/6/2019.

Số liệu được thống kê theo quốc gia khởi kiện. 
Tải tài liệu
CV Initiations by reporting members
Quảng cáo sản phẩm