Thống kê các vụ điều tra chống trợ cấp trên Thế giới tính đến ngày 31/12/2020

15/06/2021 12:00 - 290 lượt xem

Dưới đây là số liệu thống kê của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về các vụ điều tra chống trợ cấp tính đến ngày 31/12/2020.


Tài liệu:
SCM_Statindex
CV_InitiationsByRepMem WTO 31.12.2020
CV_InitiationsByExpCty
CV_InitiationsBySector
CV_InitiationsRepMemVsExpCty
CV_MeasuresByExpCty
CV_MeasuresByRepMem
CV_MeasuresBySector
CV_MeasuresRepMemVsExpCty
CV_Sectoral_InitiationsByExpCty
CV_Sectoral_InitiationsByRepMem
CV_Sectoral_MeasuresByExpCty
CV_Sectoral_MeasuresByRepMem
Quảng cáo sản phẩm