Thống kê các vụ điều tra và biện pháp chống bán phá giá trên Thế giới tính đến 31.12.2017

28/08/2018 12:00 - 1153 lượt xem

Dưới đây là số liệu thống kê của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về các vụ điều tra và biện pháp chống bán phá giá tính đến ngày 31.12.2017. 

Số liệu được thống kê theo các tiêu chí sau:

1. Số liệu về các vụ điều tra chống bán phá giá được khởi xướng: phân loại theo quốc gia khởi kiện; quốc gia xuất khẩu bị kiện và ngành hàng

2. Số liệu về các biện pháp chống bán phá giá được áp dụng: phân loại theo quốc gia xuất khẩu bị áp dụng; quốc gia áp dụng và ngành hàng;
Nguồn: WTO
Tải tài liệu
Key: harmonized system section headings
1. Anti-dumping initiations: by exporter
1. Anti-dumping initiations: by reporting Member
1. Anti-dumping initiations: by sector
1. Anti-dumping initiations: reporting Member vs exporter
2. Anti-dumping measures: by exporter
2. Anti-dumping measures: by reporting Member
2. Anti-dumping measures: by sector
2. Anti-dumping measures: reporting Member vs exporter
2. Anti-dumping sectoral: distribution of measures by exporter
2. Anti-dumping sectoral: distribution of measures by reporting member
Quảng cáo sản phẩm