Thông tư 37/2019/TT-BCT quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại

01/07/2020 11:22 - 120 lượt xem

Ngày ban hành: 29/11/2019

 

Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương

 

Ngày 29/11/2019, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 37/2019/TT-BCT quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại.

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2020 và thay thế Thông tư số 06/2018/TT-BCT ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

 

Bản mềm Thông tư được đính kèm dưới đây:

 

Tải tài liệu
Phụ lục IV: Báo cáo tình hình nhập khẩu hàng hóa được miễn trừ
Phụ lục III: Đơn đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp PVTM
Phụ lục II: Đơn khai báo nhập khẩu
Phụ lục I: Đơn đăng ký bên liên quan vụ việc điều tra PVTM
Thông tư 37/2019/TT-BCT
Quảng cáo sản phẩm