Thuế chống trợ cấp được áp dụng như thế nào?

15/08/2008 12:00 - 3574 Views

- Về việc rà soát lại mức thuế: Sau khi áp thuế một thời gian (thường là theo từng năm) cơ quan có thẩm quyền sẽ điều tra lại để xem xét tăng, giảm mức thuế hoặc chấm dứt việc áp thuế đối khángnếu có yêu cầu;

- Về thời hạn áp thuế: Việ cáp thuế chống trợ cấp không được kéo dài quá 5 năm kể từ ngày có Quyết định áp thuế hoặc kể từ ngày tiến hành rà soát lại trừ khi cơ quan có thẩm quyền thấy rằngviệc chấm dứt áp thuế sẽ dẫn tới việc tái trợ cấp hoặc gây thiệt hại;

- Về hiệu lực của việc áp thuế:Quyết định áp thuế chỉ có hiệu lực đối với hàng hoá liên quan nhập khẩu sau thời điểm ban hành Quyết định; việc áp dụng hồi tố (áp dụng cho những lô hàng nhậpkhẩu trước thời điểm ban hành Quyết định) chỉ được thực hiện nếu thiệt hại gây ra cho ngành sản xuất nội địa là thiệt hại thực tế.

Bảng 1 - Những nước thànhviên WTO tiến hành kiện chống trợ cấp nhiều nhất

(tính từ 1/1/1995 đến 31/12/2007)

Tên nước

Số vụ điều tra

Số vụ áp dụng biện pháp chống trợ cấp

Số vụ bị kiện ra WTO

Hoa Kỳ

82

49

15

EU

46

23

1

Canada

21

11

0

Nam Phi

11

4

0

Australia

7

1

0

Tất cả các thành viên WTO

202

119

21

 

Bảng 2 - Những nước thành viên WTO bị kiện chống trợ cấp nhiều nhất

(tính từ 1/1/1995 đến 31/12/2006)

 

Tên nước

Số vụ bị kiện

Số vụ bị áp dụng biện pháp chống trợ cấp

Ấn Độ

44

26

Hàn Quốc

16

9

Trung Quốc

14

3

Italy

13

9

EU

10

9

Thái Lan

9

3

Nguồn: http://www.wto.org/english

Quảng cáo sản phẩm