Tôm - Hoa Kỳ điều tra chống bán phá giá

28/11/2006 12:00 - 5919 lượt xem

Đây là vụ kiện do Hoa Kỳ tiến hành, khởi kiện ngày 31/12/2003, mức thuế cuối cùng 4,13% - 25,76%.

1. Một số thông tin của vụ việc:

- Ngày khới xướng vụ kiện:
20/01/2004

- Sản phẩm bị điều tra: Tôm nước ấm

Giai đoạn điều tra: 

Nguyên đơn: Hiệp hội Tôm Lousiana

- Bị đơn: Các công ty xuất khẩu tôm vào Hoa Kỳ từ 6 nước (Việt Nam, Braxin, Trung Quốc, Việt Nam, Êcuađo, Ấn Độ)

2. Diễn biến vụ việc:
Thời gian Sự kiện
20/01/2004           DOC bắt đầu điều tra vụ kiện
17/02/2004           ITC đưa ra kết luận sơ bộ
16/07/2004           DOC đưa ra quyết định sơ bộ
24/08/2004           DOC áp dụng biên độ phá giá sơ bộ cho các công ty của Việt Nam
01/12/2004 DOC đưa ra quyết định cuối cùng
31/10/2005                                 ITC đưa ra quyết định cuối cùng: Việc nhập khẩu tôm từ Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ gây ra tổn hại nghiêm trọng cho ngành công nghiệp nội địa của Hoa Kỳ


- Xem xét hành chính hàng năm:

 
Thời gian Sự kiện
01/3/2016 ITC ra thông báo về việc tiến hành rà soát hoàng hôn
 
03/3/2016                                        Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã ban hành kết luận sơ bộ của đợt rà soát hành chính thuế chống bán phsa giá tôm lần thứ 10 (POR10) cho giai đoạn từ 01/02/2014 đến ngày 31/01/2015.
Theo đó, mức thuế sơ bộ đối với 02 bị đơn bắt buộc là 2,86% và 4,78%; mức thuế sơ bộ cho các bị đơn tự nguyện là 3,56%, và mức thuế suất toàn quốc vẫn giữ nguyên là 25,76%

 
Hồ sơ vụ kiện có trong các tệp đính kèm dưới đây:
Tải tài liệu
Tom tat vu kien tom
Quyet dinh chinh thuc
Bien ban ghi nho
Van de can luu y
Giam sat tom qua cac phuong tien
DS No.404 - Bien phap chong ban pha gia voi mot loai tom Viet Nam
Quảng cáo sản phẩm