Tôm nước ấm đông lạnh - Hoa Kỳ điều tra chống trợ cấp

01/12/2023 03:43 - 369 lượt xem

Ngày 21 tháng 11 năm 2023, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã đăng công báo khởi xướng điều tra chống trợ cấp (CTC) đối với sản phẩm tôm nước ấm đông lạnh nhập khẩu từ một số nước, trong đó có Việt Nam.

 

I. Thông tin liên quan:

 

1. Ngày khởi xướng điều tra: Ngày 21 tháng 11 năm 2023

 

2. Sản phẩm bị điều tra: Tôm nước ấm đông lạnh (frozen warmwater shrimp) thuộc các mã HS 0306.17, 1605.21 và 1605.29

 

3. Thời kỳ điều tra:

 

Thời kỳ điều tra trợ cấp: năm 2022

Thời kỳ điều tra thiệt hại: từ năm 2020 đến nửa đầu năm 2023

 

4. Nguyên đơn: Hiệp hội các nhà chế biến tôm Hoa Kỳ (ASPA)

 

II. Lịch trình vụ kiện:

 

Ngày (D/M/Y)

Sự kiện

21/11/2023

Khởi xướng điều tra CBPG

 

Hồ sơ vụ kiện được đính kèm dưới đây:

Tải tài liệu
1. Thông báo khởi xướng điều tra
Quảng cáo sản phẩm