Tủ gỗ - Hoa Kỳ điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp và phạm vi sản phẩm

09/06/2022 10:48 - 230 lượt xem

Ngày 10/06/2022, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) thông báo khởi xướng điều tra lẩn tránh thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp với tủ gỗ nhập khẩu từ Việt Nam và Malaysia. Trước đó, ngày 24/05/2022, DOC đã khởi xướng điều tra xem xét tủ gỗ nhập khẩu từ Việt Nam và Malaysia vào Hoa Kỳ sử dụng các bộ phận nhập khẩu từ Trung Quốc có thuộc phạm vi áp dụng của biện pháp PVTM mà Hoa Kỳ đang áp dụng với sản phẩm tương tự của Trung Quốc không. Như vậy, DOC đã khởi xướng điều tra cả 02 nội dung trong đơn đề nghị của Nguyên đơn về xem xét phạm vi sản phẩm (scope ruling) và lẩn tránh thuế PVTM (anti-circumvention) với sản phẩm tủ gỗ.

 

Một số thông tin chung về vụ kiện như sau:
 

1. Ngày trong thông báo khởi xướng điều tra: 10/06/2022 và 24/05/2022

 

2. Nguyên đơn: Liên minh tủ bếp Hoa Kỳ

 

3. Mặt hàng bị điều tra: Tủ gỗ sử dụng các bộ phận nhập khẩu từ Trung Quốc

 

Lịch trình điều tra:

 

Thời gian

Sự kiện

24/05/2022

Khởi xướng điều tra về phạm vi sản phẩm 

10/06/2022 Khởi xướng điều tra về lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại

 

Hồ sơ vụ kiện được đính kèm dưới đây: 

Tải tài liệu
1. Thông báo khởi xướng điều tra về phạm vi sản phẩm
2. Thông báo khởi xướng điều tra về chống lẩn tránh thuế PVTM
Quảng cáo sản phẩm