Xe đạp - EU điều tra chống bán phá giá

28/11/2006 12:00 - 5051 lượt xem

Đây là vụ kiện do EU tiến hành, khởi kiện ngày 29/4/2004, mức thuế cuối cùng 15,8% - 34,5%.

Thuế chống bán phá giá tự động hết hiệu lực vào ngày 15/07/2010, ngành sản xuất nội địa không đệ đơn yêu cầu rà soát cuối kỳ.

Hồ sơ vụ kiện có trong các văn bản đính kèm dưới đây:

Tải tài liệu
1 Thong bao khoi xuong
2 Cac bien phap ro rang
3 Thong bao sap het thoi han
4 Thong bao het han
Quảng cáo sản phẩm