Xi-măng - Philippines điều tra chống bán phá giá

06/05/2021 12:00 - 545 Views

Ngày 28 tháng 04 năm 2021, chính quyền Philippines khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với một số mặt hàng xi-măng của Việt Nam

Một số thông tin chung về vụ kiện như sau:
 
1. Ngày trong thông báo khởi xướng điều tra: ngày 28 tháng 04 năm 2021
 
2. Nguyên đơn: ​các Công ty Republic Cement & Building Materials, Inc.; CEMEX – Solid Cement Corporation/Apo Cement Corporation và Holcim Philippines Inc. Theo hồ sơ, các công ty này chiếm khoảng 70% tổng sản lượng xi-măng nội địa của Phi-líp-pin.
 
3. Mặt hàng bị điều tra: xi-măng Portland thường và xi-măng Portland hỗn hợp thuộc mã AHTN 2523.29.90 và 2523.90.00. Mặt hàng này đang là đối tượng áp dụng biện pháp tự vệ (năm thứ hai) với mức thuế tự vệ hiện tại là 245 P/tấn (5,06 USD/tấn), tương đương khoảng 9,75%.

4. Thời kỳ điều tra: Từ
07/2019 đến 06/2020.

Lịch trình điều tra:
 
Thời gian Sự kiện
28/04/2021 Khởi xướng điều tra chống bán phá giá

Tài liệu chi tiết (tiếng Anh) được đính kèm trong tệp dưới đây:
 
 
Tải tài liệu
1. Thông báo khởi xướng điều tra
2. Bảng câu hỏi dành cho doanh nghiệp xuất khẩu
Quảng cáo sản phẩm