Bình Luận

Nghiên cứu này phân tích các vấn đề pháp lý xung quanh chính sách chống bán phá giá ở cấp độ đa phương và khu vực và những hệ quả kinh tế của nó. Cụ thể, nghiên cứu phân tích các quy định AD của WTO và EU.

Nghiên cứu cố gắng tìm ra mối quan hệ giữa Luật cạnh tranh và các chính sách AD và các chính sách chống bán phá giá có ảnh hưởng đến cạnh tranh hay không.

Nghiên cứu đánh giá vấn đề phá giá và phản cạnh tranh từkhía cạnh của những người mới sử dụng” các biện pháp chống bán phá giá ở nhữngnề kinh tế lớn mới nổi 

Trong thập kỷ qua, Trung Quốc và Ấn Độ đã gia tăng nhanhchóng việc sử dụng các quy định chống bán phá giá - phương thức chiếm ưu thế nhấttrong chủ nghĩa bảo hộ thương mại, đối với các đối tác thương mại. Chính sách chống bán phá giá của Ấn Độ và Trung Quốc đã thể hiện mối đe dọa...

Nghiên cứu có cái nhìn toàn diện đối với các vấn đề phá giávà chống bán phá giá ở Hoa Kỳ. 

Nghiên cứu phân tích tình hình trợ cấp ngư nghiệp trên toànthế giới hiện nay. Nghiên cứu trình bày các loại trợ cấp khác nhau và tác động của chúng đến khả năng quản lý ngư nghiệp một cách bền vững qua thời gian.

Bản rà soát sẽ xem xét các thỏa thuận hiện tại để đánh giávà xem xét các vấn đề chống bán phá giá và cân nhắc tính khả thi của Cơ quan chốngbán phá giá của khối thịnh vượng chung.

Nghiên cứu đưa ra thống kê về các trợ cấp và các biện pháp đối kháng ở châu Phi và cơ sở pháp lý cho việc áp dụng các biện pháp này tại Kenya.

12345678910...21
Quảng cáo sản phẩm