Bao, túi đóng hàng được dệt từ polyetylen hoặc dải polypropylen, nhựa, gai - Hoa Kỳ điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp

20/04/2018 12:00 - 1974 lượt xem

Ngày 28 tháng 03 năm 2018, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã ra thông báo khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá (CBPG) và chống trợ cấp (CTC) đối với sản phẩm bao và túi đóng hàng được dệt từ polyetylen hoặc dải polypropylen, nhựa, gai hoặc các vật liệu tương tự nhập khẩu từ Việt Nam.

Một số thông tin chung về vụ việc:

1. Ngày trong thông báo khởi xướng điều tra: ngày 28 tháng 3 năm 2018

2. Sản phẩm bị điều tra: bao và túi đóng hàng được dệt từ polyetylen hoặc dải polypropylen, nhựa, gai hoặc các vật liệu tương tự (laminated woven sacks – gọi tắt là LWS) nhập khẩu từ Việt Nam, có mã HS 6305.33.0040, 3917.39.0050, 3921.90.1100, 3921.90.1500, 3923.21.0080, 3923.21.0095, 3923.29.0000, 4601.99.0500, 4601.99.9000, 4602.90.0000, và 5903.90.2500.

3. Nguyên đơn: Tập đoàn Polytex Fibers và Công ty TNHH ProAmpac.

Hồ sơ vụ kiện có trong các tệp đính kèm dưới đây:
Tải tài liệu
1 Thong tin ve thong bao khoi xuong dieu tra chong ban pha gia va chong tro cap
2 Thong bao khoi xuong dieu tra chong ban pha gia
3 Thong tin so bo ve chong tro cap
Quảng cáo sản phẩm