Bộ Công Thương ban hành Quyết định đính chính một số nội dung của Quyết định số 3283/QĐ-BCT ngày 21/8/2017 áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với mặt hàng thép hình chữ H

24/08/2017 12:00 - 12292 lượt xem

Ngày 24 tháng 8 năm 2017, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 3299/QĐ-BCT về việc đính chính một số nội dung của Quyết định số 3283/QĐ-BCT ngày 21 tháng 8 năm 2017 áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với mặt hàng thép hình chữ H có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, cụ thể như sau:

1. Tại Điều 2 và Điều 3 của Quyết định 3283/QĐ-BCT ghi là: “…Quyết định 957/QĐ-BCT ngày 21 tháng 3 năm 2016…”.
Đính chính là: “…Quyết định 957/QĐ-BCT ngày 21 tháng 3 năm 2017…”.

2. Tại Mục 1.3 Thông báo kèm theo Quyết định số 3283/QĐ-BCT ghi là: “…Chiều cao 700mm (±4mm) trở lên hoặc chiều rộng 300mm (±3mm) trở lên…”.
Đính chính là: “…Chiều cao lớn hơn 704mm hoặc chiều rộng lớn hơn 304mm…”.

3. Tại Mục 5 Thông báo kèm theo Quyết định số 3283/QĐ-BCT ghi là: Trong trường hợp mức thuế chống bán phá giá chính thức cao hơn mức thuế chống bán phá giá tạm thời, thương nhân được hoàn lại khoản chênh lệch thuế đã nộp.

Đính chính là: Trong trường hợp mức thuế chống bán phá giá chính thức thấp hơn mức thuế chống bán phá giá tạm thời, thương nhân được hoàn lại khoản chênh lệch thuế đã nộp.

Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định 3283/QĐ-BCT ngày 21 tháng 8 năm 2017 của Bộ Công Thương.

Nguồn: Cục Quản lý cạnh tranh
Tải tài liệu
2017082420095221quyet-dinh-3299-dinh-chinh-qd-3283pdf
2017082420102805ad03quyet-dinh-chinh-thuc-va-thong-bao-kem-theo1pdf
2017082420103203ad03ket-luan-dieu-tra-cuoi-cung1pdf
Quảng cáo sản phẩm