Các quốc gia công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường (12/2016)

13/09/2017 12:00 - 4103 lượt xem

Các quốc gia công nhận nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường
(tính đến tháng 12/2016)
 
  Quốc gia Thời điểm công nhận
1 Trung Quốc 10/2004
2 Venezuela 05/2007
3 Nga 06/2007
4 Thái Lan 07/2007
5 Malaysia 07/2007
6 Indonesia 07/2007
7 Brunei 07/2007
8 Campuchia 07/2007
9 Lào 07/2007
10 Singapore 07/2007
11 Myanmar 07/2007
12 Philippines 07/2007
13 Ukraine 11/2007
14 Angola 04/2008
15 Australia 08/2008
16 Chile 10/2008
17 New Zealand 12/2008
18 Argentina 01/05/2009
19 Nicaragua 01/09/2009
20 Hàn Quốc 01/10/2009
21 Ấn Độ 01/10/2009
22 Belarus 01/05/2010
23 Nam Phi 01/08/2010
24 Panama 01/09/2010
25 Mozambique 01/09/2010
26 Pakistan 01/10/2011
27 Sri Lanka 15/10/2011
28 Nhật Bản 31/10/2011
29 Kazakhstan 01/11/2011
30 Armenia 08/06/2012
31 Thụy Sỹ 03/07/2012
32 Na Uy 03/07/2012
33 Lichtenstein 03/07/2012
34 Iceland 03/07/2012
35 Bangladesh 02/11/2012
36 Mông Cổ 21/11/2012
37 Haiti 17/12/2012
38 Serbia 01/03/2013
39 Seychelles 25/07/2013
40 Namibia 02/10/2013
41 Congo 21/10/2013
42 Ai Cập 04/11/2013
43 Uruguay 09/12/2013
44 Morocco 09/12/2013
45 Oman 02/01/2014
46 Ethiopia 03/01/2014
47 Sudan 04/01/2014
48 Tanzania 04/01/2014
49 Bờ biển Ngà 22/05/2014
50 Vanuatu 01/06/2014
51 Afghanistan 01/07/2014
52 Fiji 01/07/2014
53 Tajikistan 08/07/2014
54 Benin 18/09/2014
55 Nepal 18/09/2014
56 UAE 01/12/2014
57 Algeria 06/02/2015
58 Saint Kitts and Nevis 11/2015
59 Burkina Faso 11/2015
60 Mexico 02/2016
61 Canada 02/2016
62 Kuwait 03/07/2016
63 Hồng Kông 05/09/2016
64 Israel 29/05/2016
65 Quatar 26/10/2016
66 Paraguay  
     
 
 
 
Nguồn: Hội đồng tư vấn các biện pháp phòng vệ thương mại - VCCI
Quảng cáo sản phẩm