Cảnh báo về Dự thảo Quy định của Hoa Kỳ về quy tắc sử dụng mới quan trọng đối với hóa chất

18/12/2022 07:00 - 40 lượt xem

Ngày 06/12/2022, Hoa Kỳ đã gửi thông báo (mã G/TBT/N/USA/1949) cho các nước thành viên WTO để lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Quy định của Hoa Kỳ về quy tắc sử dụng mới quan trọng (significant new use rules - SNURs) đối với các hóa chất, cụ thể như sau:

 

- Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ (EPA) đang dự thảo quy tắc sử dụng mới quan trọng, gọi là SNURs, thực hiện luật kiểm soát chất độc hại (TSCA) đối với các hóa chất thuộc phạm vi điều chỉnh của quy định về Thông báo cho EPA trước khi sản xuất  và của các lệnh do EPA ban hành nhằm thực hiện TSCA. 

 

- Các quy tắc mới yêu cầu tổ chức cá nhân có ý định sản xuất (được định nghĩa gồm cả nhập khẩu) hoặc chế biến hóa chất theo quy tắc này phải thông báo cho EPA ít nhất 90 ngày trước khi thực hiện. 

 

- Thông báo bắt buộc là bước đầu để EPA đánh giá việc sử dụng theo các điều kiện sử dụng hóa chất trong phạm vi giai đoạn đánh giá phù hợp. Các tổ chức cá nhân không được sản xuất, chế biến cho đến khi EPA tiến hành xem xét thông báo, đưa ra quyết định phù hợp về  thông báo.

 

Dự kiến dự thảo này sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu hàng hóa liên quan sang thị trường Hoa Kỳ. Để đảm bảo quyền lợi và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

 

Các góp ý của doanh nghiệp xin gửi về Trung tâm WTO và Hội nhập trước ngày 25/12/2022 qua email hoặc qua đường bưu điện tới:

 

Trung tâm WTO và Hội nhập

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Địa chỉ: Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024-35771458

Email: banthuky@trungtamwto.vn

 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp.

 

Bản mềm Dự thảo được đính kèm dưới đây:

 

Tải tài liệu
Dự thảo Quy định của Hoa Kỳ về quy tắc sử dụng mới đối với hóa chất
Quảng cáo sản phẩm