Dây thép - Canada điều tra chống bán phá

13/03/2024 04:43 - 109 lượt xem

Ngày 08 tháng 3 năm 2024, Cơ quan Dịch vụ biên giới Canada (CBSA) đã khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp chống bán giá (CBPG) đối với mặt hàng dây thép có xuất xứ hoặc xuất khẩu từ Trung Quốc, Ai Cập và Việt Nam. Cụ thể như sau:

 

I. Thông tin liên quan

 

1. Ngày khởi xướng điều tra: Ngày 08 tháng 03 năm 2024.

 

2. Mặt hàng bị điều tra: Dây thép (Wire Rod).

 

Mã HS: 7213.91.00.42; 7213.91.00.43; 7213.91.00.49; 7213.91.00.50; 7213.91.00.60; 7213.91.00.70; 7213.99.00.11; 7213.99.00.12; 7213.99.00.31; 7213.99.00.32; 7213.99.00.51; 7213.99.00.52; 7227.20.00.20; 7227.20.00.90; 7227.90.00.60; 7227.90.00.70; 7227.90.00.81; 7227.90.00.82; 7227.90.00.83.

 

3. Giai đoạn điều tra: Từ ngày 08 tháng 03 năm 2024 đến ngày 21 tháng 06 năm 2024.

 

4. Nguyên đơn: Ivaco Rolling Mills 2004 LP.

 

5. Lịch điều tra dự kiến:

CBSA sẽ ban hành kết luận sơ bộ trong vòng 90 ngày kể từ ngày khởi xướng. Theo dự kiến, lịch điều tra của CBSA như sau:

Ngày

Hoạt động của CBSA

08/03/2024

CBSA khởi xướng điều tra

22/03/2024

Ban hành Bản tuyên bố lý do khởi xướng điều tra

02/04/2024

Thời hạn Nhà nhập khẩu phải nộp bản trả lời câu hỏi cho CBSA

15/04/2024

Thời hạn Nhà nhập khẩu phải nộp bản trả lời câu hỏi cho CBSA

06/06/2024

CBSA ban hành Kết luận sơ bộ hoặc Quyết định chấm dứt điều tra

21/06/2024

Ban hành Bản tuyên bố lý do giải thích cho Kết luận sơ bộ hoặc Quyết định chấm dứt điều tra của CBSA

 

Ngoài ra, Tòa án Thương mại quốc tế Canada (CITT) sẽ tiến hành xác định thiệt hại của việc nhập khẩu hàng hóa bị điều tra đối với ngành sản xuất nội địa của Canada, và đưa ra kết luận trong vòng 60 ngày kể từ ngày khởi xướng. Trong trường hợp CITT kết luận không có thiệt hại, vụ việc sẽ được chấm dứt.

 

II. Lịch trình vụ kiện

Ngày

Sự kiện

08/03/2024

Thông báo khởi xướng điều tra xem xét phạm vi sản phẩm

 

Hồ sơ vụ kiện được đính kèm dưới đây:

Tải tài liệu
Thông báo khởi xướng điều tra
Quảng cáo sản phẩm