Đĩa giấy - Hoa Kỳ điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp

14/02/2024 11:02 - 473 lượt xem

Ngày 14 tháng 02 năm 2024, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã chính thức khởi xướng điều tra chống bán phá giá (CBPG) và chống trợ cấp (CTC) với một số sản phẩm đĩa giấy nhập khẩu từ Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam.

 

I. Thông tin liên quan

 

1. Ngày khởi xướng điều tra: Ngày 14 tháng 02 năm 2024.

 

2. Mặt hàng bị điều tra: Đĩa giấy 

 

Mã HS: 4823.69.00.40; 4823.61.00.40; 9505.90.4000; 9505.90.6000.

 

3. Giai đoạn điều tra

 

+ CBPG: 01/7-31/12/2023;

 

+ CTC: 01/01-31/12/2023.

 

4. Nguyên đơn: 06 doanh nghiệp sản xuất sản phẩm đĩa giấy tại Hoa Kỳ.

 

5. Lịch điều tra dự kiến 

 

Một số mốc thời gian dự kiến của vụ việc CBPG và CTC như sau:

 

Mốc thời gian

Vụ việc CBPG

Vụ việc CTC

DOC khởi xướng điều tra

14/02/2024

14/02/2024

ITC ban hành Kết luận sơ bộ về thiệt hại

11/03/2024

11/03/2024

DOC ban hành Kết luận sơ bộ

03/7/2024

19/4/2024

DOC ban hành Kết luận cuối cùng

16/9/2024

03/7/2024

ITC ban hành Kết luận cuối cùng về thiệt hại

31/10/2024

19/8/2024

DOC ban hành biện pháp áp dụng

07/11/2024

26/8/202

 

II. Lịch trình vụ kiện 

 

Ngày (D/M/Y)

Sự kiện

14/02/2024

Khởi xướng điều tra CBPG và CTC

Hồ sơ vụ kiện được đính kèm dưới đây: 

Tải tài liệu
1. Thông báo khởi xướng
Quảng cáo sản phẩm